Actueel

Werkzaamheden niet hoofdzakelijk ondersteunend

Om recht te hebben op toepassing van ondernemersfaciliteiten als de zelfstandigenaftrek moet een ondernemer voldoen aan het urencriterium. Dat houdt in dat de ondernemer in een kalenderjaar tenminste 1.225 uren besteed aan werkzaamheden voor de onderneming. Voor ondernemers die deel uitmaken van een samenwerkingsverband met één of meer verbonden personen geldt dat zij niet aan het urencriterium voldoen als de voor het samenwerkingsverband verrichte werkzaamheden hoofdzakelijk van ondersteunende aard zijn en het ongebruikelijk is dat een dergelijk samenwerkingsverband tussen niet-verbonden personen wordt aangegaan. De bewijslast dat aan het urencriterium is voldaan, rust op de ondernemer. In voorkomende gevallen moet hij aannemelijk maken dat zijn werkzaamheden niet hoofdzakelijk van ondersteunende aard zijn en dat het samenwerkingsverband niet ongebruikelijk is.

Hof Leeuwarden was van oordeel dat een vrouwelijke ondernemer, die met haar echtgenoot een installatiebedrijf had, aannemelijk had weten te maken dat haar werkzaamheden niet hoofdzakelijk ondersteunend van aard waren. Het hof vond de verklaring van de onderneemster dat zij in staat was om de onderneming als een eenmanszaak te drijven geloofwaardig. Voor het aanvullen van de technische kennis zou zij dan gebruik kunnen maken van een personeelslid. De vraag of het samenwerkingsverband ongebruikelijk was, hoefde niet meer te worden beantwoord.

Overige nieuwsberichten